Počet položek: 0 0 CZK

zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a práce s nimi

GDPR / COOKIES

Jsme společnost RATTAN-PROUTÍ, s.r.o., se sídlem : Cihelná 290, 696 42 Vracov, IČ: 27700461, DIČ:CZ27700461
zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Brně,  oddíl  C, vložka 53030 ze dne 1.9.2006
Provozujeme na webovém rozhraní (dále jen „webové rozhraní“) on-line obchod umístěný na internetové adrese www.home365.cz
Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.
Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)
1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře? Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno,příjmení, telefon, email
Z jakého důvodu? Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží či poptávané služby.
Na základě jakého právního důvodu? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 7 dnů od naší poslední komunikace
Zpracování osobních údajů v případě nákupu? Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační či doručovací údaje: jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo, IČ, DIČ, bankovní spojení
Z jakého důvodu? Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo službu. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací .
Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu. Z důvodu oprávněného zájmu lze vaše informace zpracovávat po dobu 3 let, nejdéle však do doby než vznesete proti takovému zpracování námitku.
2. NEWSLETTERY (obchodní sdělení)
Pokud jste nakupující zákazník a nezakázal jste při nákupu či registraci, použijeme vaši emailovou adresu pro zaslání informací o našich novinkách.
Na základě jakého právního důvodu? Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je dána plněním závazku zasílání obchodního sdělení nejdéle však do doby než vznesete proti takovému zpracování námitku. Ze zasílání obchodního sdělení se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím emailu nebo nás kontaktujte přímo na emailu: info@home365.cz
3. KDO SE K DATŮM DOSTANE
Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu.
Jsou to:
  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 28935675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25395)
  • společnosti podílející se na expedici zboží DPD, GLS, Zásilkovna, Česká pošta
  • společnosti podílející se na expedici plateb DPD, GLS, Zásilkovna, Česká pošta
  • poskytovatel e-mailingové služby ECOMAIL

        4. CO BYSTE MĚLI JEŠTĚ VĚDĚT

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.
Jakým způsobem RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů? Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.
Komu RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává? RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv RATTAN-PROUTÍ, s.r.o.
RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. . Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro RATTAN-PROUTÍ, s.r.o. . služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.
Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@home365.cz nebo zavolejte na telefonní číslo
+420 604 918 281
5. POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.
Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.
Na webových stránkách používáme následující cookies:
  1. Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  2. Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  3. Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.
Používané soubory cookies:
Cookies
  Typ
AdWords
Trackingové, Remarketingové
Facebook
Trackingové, Remarketingové
Google Analytics
Analytické, Trackingové
Instagram
Trackingové, Remarketingové
Heuréka
Trackingové, Konverzní
Sklik
Trackingové, Remarketingové
Zboží
Trackingové, Konverzní

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.
Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.
Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles
6. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.
Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.
Tyto podmínky jsou účinné od 31.12.2021