Počet položek: 0 0 CZK

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo podle zákona 367/2000sb. na odstoupení od kupní smlouvy, uzavřené za pomoci dálkové komunikace, do 14 dnů od převzetí zboží.

*  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 kalendářních dnů. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, pokud bylo dodáno včetně příslušenství, návodů, nepoškozené, neopotřebené, nesmí jevit známky používání a, je-li to možné, v původním  originálním obalu s dokladem o koupi:

  • níže na stránce naleznete odkaz na formulář, který je předepsán, stačí pouze vyplnit a zaslat e-mailem: eshop@rattan-prouti.cz v zákonné lhůtě 14 dní. Tím nahlásíte prodejci, že odstupujete od kupní smlouvy.
  • následně zašlete zboží na adresu: RATTAN-PROUTÍ,s.r.o. , Cihelná 290, 696 42 Vracov
  • ve lhůtě 14 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží je kompletní, není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno
  • v případně nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. Pokud kupující nesjedná nápravu a nedodá zboží v původním stavu, prodávající není povinen akceptovat odstoupení od Kupní smlouvy jako řádné a je oprávněn  zboží vrátit zpět na náklady kupujícího.
  • kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nebude tedy dodáno v původním stavu a nebude možno jej vrátit do prodeje za plnohodnotnou cenu, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • v případě řádného odstoupení od kupní smlouvy se prodávající zavazuje  vrátit kupní cenu (zboží+ náklady na dopravu ke kupujícímu, nikoliv náklady přepravného při vrácení zboží od kupujícímu k prodávajícímu) kupujícímu do 14 dnů od fyzického obdržení zboží .
  • zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku! Vzhledem k tomu, že ji dodavatel nemůže takto zkontrolovat. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět zákazníkovi, přičemž se doba dopravy započítává do 14 denní lhůty na vrácení.
Soubory ke stažení
vzor-odstoupení-od-kupní-smlouvy- rattan.pdf58 kB

Potřebujete poradit ? Odstoupení od kupní smlouvy

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací